Misja

Fundacja TriMama jest organizacją pozarządową, powołaną na potrzeby przeprowadzania akcji, zbiórek oraz eventów charytatywnych a także indywidualnej pomocy potrzebującym.

Prezesem i pomysłodawcą organizacji jest Natalia Wodyńska – Stosik; blogerka promująca aktywny styl życia, poprzez sport – szczególnie triathlon. Prywatnie szczęśliwa żona, mama trójki dzieci i aktywistka (radna), reprezentująca lokalną społeczność gdańskiej Olszynki.

Pionierski projekt „TriMama budzi Gdańsk”, polegający na wspólnych treningach marszobiegowych, organizowanych w każdą niedzielę w Gdańsku – dał początek niezwykłej akcji oraz idei jaka przyświeca Fundacji.

TriMama budzi ludzi dosłownie – do życia, do aktywności, do świadomości, do chęci pomocy i trwania wśród innych, wykluczonych, chorych, samotnych.

Celem organizacji jest wielowarstwowa pomoc, edukacja oraz wspieranie inicjatyw w obszarze aktywizacji ruchowej, życia w rodzinie oraz działalności charytatywnej. W obszarze działań znajdują się między innymi rodzinne pikniki i kiermasze,imprezy sportowe, a także wyjazdy integracyjne.

W 2020 roku celem jest poszerzenie działalności o merytoryczne warsztaty ze specjalistami, spotkania grup wsparcia a także znacznie szersza niż dotychczas, indywidualna pomoc potrzebującym.

Wierzymy, że mimo wszelkich barier aktywność, otwartość na ludzi, miłość do bliskich oraz pełna akceptacja i wdzięczność są receptą na szczęśliwe ciało i zdrową głowę.

Jeśli chcesz się włączyć w naszą działalność – napisz do nas fundacja@trimama.pl